ลุ้นง่ายๆได้ทุกวันสร้างรายได้ง่ายๆด้วยตัวคุณ

เขาพาไปดูสถานที่ออกเลขครั้งสุดท้ายของวัน จากนั้นก็เดินตามเขาไปไม่ไกลมาก ก็ได้มีโอกาสไปเจอจุดที่ออกเลขครั้งสุดท้ายของวัน ผู้เล่นจุดนี้มีการเอาเลขไปแขวนไว้ตั้งแต่ประมาณสองทุ้มและเปิดให้แทงต่อไปจนถึงห้าทุ้ม จึงเป็ดเลขเฉลย เจ้าฟ้าหรือเจ้ามือจะทำการบอกคำใบ้หรือใบ้หวย เพื่อให้ผู้แทงทายว่าเจ้ามือจะออกเลขหรือสัตว์อะไร โดยจะใช้วิธีเขียนขึ้นเป็นคำกลอน เช่น ในจุดที่ได้ไปดูเขาให้คำใบ้มาว่า ไผไผก็ฮู้ น้องเป็นลูกลุงแสง

แต่ย้อมผมแดง แต่กินข้าวนึ่ง นี้เป็นคำใบ้ของเจ้าฟ้า ปรากฏว่าวันนี้ออกเลขหนึ่งรูปลิง ในการออกรางวัลจะออกครั้งละหนึ่งตัวเลข ผู้แทงถูกแทงหนึ่งบาท จะได้รับรางวัลยี่สิบเจ็ดบาท ซึ่งจ่ายเท่ากับการเล่นรูเลตต์ในสมัยนี้ ผู้แทงโดยทั่วไปจะแทงครั้งละห้าถึงสิบเลข เลขละสิบถึงห้าสิบบาทเป็นส่วนใหญ่ ในการเล่นหวยชนิดนี้มีการออกรางวัลทุกวัน จะหยุดเฉพาะวันพระใหญ่ เช่น วันเข้าพรรษา ในจำนวนครั้งที่เล่นบาคาร่าออนไลน์ต่อวันในตลาดแม่จัน เล่นกันวันละสองครั้งหรือที่เรียกกันว่าสองแต่ง โดยออกรางวัลตอนสุดท้ายเวลาสี่ทุ้ม ตลาดแม่สายออกวันละสามแต่ง และที่ตลาดเชียงของออกวันละหนึ่งแต่ง วงเงินหมุนเวียนก็แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

ซึ่งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้เล่นและสภาวะทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นด้วย การเล่นมะกองถี่ตามต่างจังหวัด จะเล่นในบริเวณตลาดตัวอำเภอและหมู่บ้านรอบๆ ปัจจุบันการเล่นรอบหนึ่งหรือแต่งหนึ่งจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท คนขายส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงขายของชำหรือขายข้าวซอยจะต้องสังเกตดูให้ดี แต่ละคนจะได้กำไรเฉลี่ยหลังจากหักที่ตนร่วมเล่นด้วยแล้ว ประมาณรอบละสองร้อยบาท จุดที่ได้ไปดูมาเป็นแม่ค้าขายข้าวซอย เขามีกำไรจากการขายข้าวซอยวันละห้าร้อยบาท ขณะที่ขายหวยไปด้วยก็จะได้เงินเพิ่มถึงวันละสี่ร้อยบาท ซึ้งนับเป็นร้อยละแปดสิบของรายได้ เขาได้เล่าต่ออีกว่า แต่ก่อนมีการเล่นคาสิโนออนไลน์มากกว่านี้เพราะไม่มีหวยใต้ดิน ในส่วนของแม่ค้าขายข้าวซอยคนนี้จะมีคนเล่นประจำอยู่แล้วประมาณยี่สิบคน

ส่วนมากก็จะเป็นคนสูงอายุ คนขายก็เลยมีกำไรมากเพราะคนที่เล่นจะเป็นคนที่ทำงานแล้วหรือเป็นคนที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว อีกอย่างคือเป็นการเล่นที่ทำให้คนแก่ไม่เหงาและไม่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมได้ด้วย


 

ตั้งอยู่ : อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ชั้น 4578 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กทม. 10270
สถานที่ : ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย
https://ocean777.com

หมายเลขโทรศัพท์  :

เบอร์กลาง  0-2698-2500-17   

โทรสาร 0-2622-7484